Udzielamy pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym w szerokim zakresie, zarówno w formie diagnozy, terapii, porady psychologicznej, jak i warsztatów oraz treningów psychologicznych

Diagnostyka

Terapia

Szkolenia

Diagnoza noworodków skalą NBAS

Diagnostyka neurorozwojowa dzieci

Diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna

Diagnoza dzieci ze spektrum FASD

Diagnoza dzieci z ADD, ADHD, uszkodzeniami OUN

Diagnoza pedagogiczna dzieci

Diagnoza zaburzeń przywiązania

Diagnoza problemów emocjonalnych i osobowościowych

Diagnoza logopedyczna

Punktowe badanie EEG

Terapia psychologiczna i pedagogiczna

Terapia logopedyczna

Neurostymulacja rozwoju dziecka

Terapia neuropsychologiczna

Terapia zaburzeń przywiązania

Terapia traumy rozwojowej

Terapia SI

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia par

Psychoterapia metodą przedłużonej ekspozycji

Psychoterapia EMDR

EEG Biofeedback

Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych

Konsultacje dla rodziców w kwestiach wychowawczych

Mikropolaryzacja mózgu - metodą tDCS

Rozwój własny

Skuteczność na rynku pracy

Wychowanie z głową

Szkolenie pielęgniarek

O nas

Kadra

Współpraca

Referencje

Kontakt