Szkolenia pielęgniarek

1. „Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i asertywności, czyli umiejętne porozumiewanie się oraz wyznaczanie granic w relacjach: pielęgniarka – pacjent i pielęgniarka – lekarz.”
 

2. „Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych”
 
3. „Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia”
 
4. Wzmacnianie poczucia wartości personelu medycznego”
 
5. „Komunikacja z pacjentem”

 

 

 

Przykłady innej tematyki warsztatowej:

 

1.  Budowanie zaufania do personelu medycznego.

2.  Zadowolony pacjent – psychologiczny standard obsługi pacjenta.

3.  Kształtowanie zachowań empatycznych - okazywanie wsparcia i zrozumienia pacjentowi

i jego rodzinie - pomoc w porządkowaniu oraz nazywaniu uczuć.

4.  Warsztat kształtujący empatię i samokontrolę u pielęgniarek.

5.  Jak kształtować relacje pacjent – pielęgniarka?

6.  Komunikacja interpersonalna w praktyce

z elementami neurolingwistyki.

1.   „Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i asertywności, czyli umiejętne porozumiewanie się oraz wyznaczanie granic w relacjach: pielęgniarka – pacjent i pielęgniarka – lekarz.”

 

Szkolenie składa się z dwóch bloków tematycznych: komunikacji międzyludzkiej i asertywności. Ma na celu rozwój: umiejętności komunikowania się w sferze werbalnej i niewerbalnej, umiejętności słuchania i przekazywania klarownych informacji, rozpoznawania własnych postaw wobec ludzi, wydawania spójnych sugestywnych komunikatów, rozwinięcie w uczestnikach postawy asertywnej potrzebnej w kontaktach na gruncie zawodowym. Uczestnicy poznają nowoczesne techniki oddziaływania na otoczenie.

 

Po ukończeniu warsztatów uczestnik będzie:

  -  efektywniej porozumiewać się ze współpracownikami i pacjentami,

  -  skuteczniej wykonywać swoje obowiązki,

  -  nauczy się świadomie kształtować swój wizerunek oraz wykorzystywać postawę asertywną w kontaktach interpersonalnych,

  -  posiadał umiejętność wyrażania opinii,

  -  rozwinie umiejętność radzenia sobie w sytuacjach napięć, stresów, sytuacjach konfliktowych.

 

Program szkolenia:

 

I.   Komunikacja międzyludzka

      1.  Mowa ciała – czyli jak pracować ciałem (postawa, gesty, mimika, odległość, autosugestia, emisja głosu, ruch, wizualizacja.

      2.  Słowa – słownictwo i mowa trafiająca do wielu zmysłów.

             -  Spójność informacji werbalnych i niewerbalnych – przekonania, wartości i tożsamość.

             -  Podstawowe umiejętności komunikacyjne: parafraza, budowanie informacji zwrotnych.

             -  Komunikat JA.

             -  Zasady umiejętnego słuchania.

             -  Budowanie relacji z pacjentem.

             -  Błędy i przeszkody w komunikacji interpersonalnej.

 

II.   Asertywność

             -  Identyfikacja obszarów wpływu.

             -  Moja własna mapa asertywności - autodiagnoza

             -  Asertywne wyrażanie opinii i ocen.

             -  Stanowcze wyrażanie odmowy i prośby.

             -  Stawianie granic.

             -  Obrona przed krytyką.

             -  Funkcjonowanie w sytuacji konfliktu.

             -  Asertywność w miejscu pracy.

             -  Radzenie sobie z postawą roszczeniową i agresją w komunikacji.

 

Czas trwania 16 godzin dydaktycznych.

|<<