Badanie noworodków Skalą Oceny Zachowania Noworodka NBAS

 

Skala NBAS jest narzędziem pozwalającym ocenić aktualny poziom funkcjonowania noworodka, w tym jego układu autonomicznego, ruchowego i społecznego. Badanie pozwala również przyjrzeć się stanowi neurologicznemu (badanie odruchów, dzięki któremu możemy wykryć bądź przeciwdziałać nieprawidłowościom neurologicznym i innym). Ponadto, dzięki badaniu skalą NBAS możemy wyodrębnić mocne i słabe strony badanego, rozpoznać trudności i ewentualne wyzwania rozwojowe dziecka.

Dzięki dokładnie przeprowadzonemu wywiadowi oraz wiedzy wykwalifikowanego psychologa można przyjrzeć się, jak wydarzenia z okresu prenatalnego (ewentualne branie leków w ciąży, zachowania ryzykowne, przyjmowanie przez matkę używek, stres, niedożywienie itp.) oraz okołoporodowego (cesarskie cięcie, urazy doznane w trakcie porodu) wpłynęły na dziecko. Przebieg ciąży ma bowiem ogromny wpływ na zachowanie się noworodka już od pierwszych dni jego życia. Badanie skalą NBAS doskonale nadaje się również do badania dzieci urodzonych przedwcześnie – tj. przed 37 tygodniem. Specjalista pomoże Państwu zrozumieć zachowanie Waszego dziecka, wyjaśni wszystkie wątpliwości i w razie potrzeby opracuje plan pomocy. Im wcześniej zostaną zdiagnozowane nieprawidłowości rozwojowe, tym znacznie większe szanse na osiągnięcie sukcesów w terapii.

|<<