Wychowanie z głową

 

to dział szkoleń dla przyszłych i obecnych rodziców oraz opiekunów dzieci. Podczas warsztatów uczymy nowego, odkrywczego spojrzenia na wychowanie. Uczestnicy przestają myśleć o dziecku jako o problemie i zaczynają cieszyć się rodzicielstwem oraz odnoszą sukcesy w relacjach z dziećmi.

 

1)  Efektywna komunikacja z dzieckiem

Szkolenie koncentruje się na ćwiczeniach praktycznych, które z jednej strony przypominają podstawowe zagadnienia z komunikacji interpersonalnej a jednocześnie uczą posługiwania się technikami sprzyjającymi efektywnemu porozumiewaniu się, pozwalają rozpoznawać trudności i bariery w komunikacji i znajdować skuteczne metody zaradcze. Szkolenie pozwala poznać język własnego ciała sprzyjający lub utrudniający kontakt z inną osobą, pozwala zorientować się w sygnałach pozasłownych płynących od innej osoby. Szkolenie dodatkowo rozszerzone jest o zagadnienia dotyczące zabaw transowych, bajek, metafor - poprzez które można w prosty sposób kształtować pozytywne zachowania i cechy osobowości u dzieci.     Czas zajęć - 20 godzin.

 

2)  Profesjonalna niania - psychologiczne przygotowanie kandydatek do pracy w charakterze domowej opiekunki dziecięcej. Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności wychowawczych przyszłych opiekunek, wyposażenie ich w umiejętności potrzebne do budowania konstruktywnych sytuacji wychowawczych, prawidłowych relacji z dziećmi oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w kontaktach z dzieckiem.     Czas zajęć - 30 godzin.

 

3)  Rozszyfruj swój styl wychowawczy oraz postawę rodzicielską - zajęcia mają na celu określenie prezentowanych przez uczestników postaw wychowawczych oraz ustalenie jak konkretne postawy wpływają na  rozwój dziecka, jego pewność siebie, poznawanie świata.     Czas trwania 5 godzin.

 

4)  Karać czy nagradzać? Czyli podstawa dobrego wychowania.     Czas trwania 5 godzin.

 

5)  Ruchliwe dzieci - wykorzystanie energii dziecka do wspierania rozwoju fizycznego i intelektualnego.     Czas trwania 5 godzin.

 

6)  Agresja u małego dziecka, jak jej zapobiegać? Celem zajęć jest ustalenie skąd się bierze agresja i jak jej można jej zapobiegać lub zaradzać?     Czas trwania 5 godzin.

 

7)  Uparte dziecko - jak ukierunkować charakter?     Czas trwania 5 godzin.

 

8)  Twoje nadpobudliwe dziecko - omówienie przejawów nadpobudliwości psychoruchowej dzieci i sposobów radzenia sobie z nią.     Czas trwania 5 godzin.

 

9)  Strachy - czego się boją dzieci i jak sobie z tym radzić.     Czas trwania 5 godzin.

 

10)  Niejadek i co dalej?     Czas trwania 5 godzin.

 

11)  Dziecko nieśmiałe - dlaczego i jak mu pomóc?     Czas trwania 5 godzin.

 

12)  Praca z dzieckiem zdolnym. Celem zajęć jest poznanie sposobów rozpoznania zdolności dziecka oraz zapoznanie się z metodami rozwijającymi aktywność twórczą dzieci.     Czas trwania 5 godzin.

 

13)  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zajęcia przeznaczone dla osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.     Czas trwania 5 godzin.

 

14)  Jak wychować zdolne i inteligentne dziecko? - poznanie różnych stymulujących gier i zabaw oraz zabawek wpływających pozytywnie na emocje i rozwój dziecka.     Czas trwania 5 godzin.

 

15)  Jak pomóc dziecku w rozwiązywaniu problemów (metoda aktywnego słuchania, akceptacja uczuć dziecka).     Czas trwania 5 godzin.

 

16)  Jak rozpoznawać przejawy przemocy stosowanej w domu rodzinnym - zaniedbanie, przemoc psychiczna, fizyczna, molestowanie seksualne. Jak pomóc dziecku?      Czas trwania 5 godzin.

|<<