Diagnoza i terapia dzieci z FASD  (Fetal Alkohol Spectrum Disorder) - Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

 

Zaburzenia neurorozwojowe ze spektrum FASD tj.:  

1.  FAS (Poalkoholowy Zespół Płodowy)

2.  pFAS (częściowy FAS)

3.  ARND (zaburzenia neurorozwojowe zależne od alkoholu)

mogą wystąpić u każdego dziecka, którego matka spożywała alkohol w czasie ciąży. Każda ilość spożytego alkoholu niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń. Dzieci cierpiące na FASD często są mylnie diagnozowane jako rozwijające się nieharmonijnie, nadpobudliwe lub autystyczne.

Dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol mogą mieć problemy ze snem i/lub jedzeniem (nieprawidłowy odruch ssania, zaburzenia łaknienia), być nadwrażliwe lub charakteryzować się niedoczuciem, mieć problemy w adaptacją w grupie rówieśniczej, mogą nie rozumieć uczuć innych, nie utrzymywać przyjaźni, nie przewidywać konsekwencji swojego zachowania, z pisaniem/czytaniem, z koncentracją uwagi lub pamięcią, być labilne emocjonalnie, nadpobudliwe. Dziecko cierpiące na FAS może nie przewidywać skutków swoich działań, ale pragnie akceptacji innych. W pierwszych latach nauki, u dzieci często z FASD jest błędnie rozpoznawany zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi ADHD.

Na diagnozę FASD składa się szczegółowy wywiad, ocena wyglądu (dysmorfii) dziecka, badanie lekarskie oraz neuropsychologiczne, diagnoza funkcjonalna oraz ewentualne, dodatkowe zlecone badania. Dzieci, których mózg został w okresie prenatalnym uszkodzony przez alkohol wymagają specjalistycznej pomocy psychologicznej poprzedzonej trafną diagnozą. Jesteśmy jedynym miejscem w Łodzi, które zajmuje się diagnozą i terapią FASD prowadzoną przez wykwalifikowany zespół.

Link: Gazeta.pl - Informacja prasowa dotycząca FASD w Łodzi

|<<