Neurosensomotoryczna terapia taktylna, masaż neurorozwojowy

Obie metody polegają na stymulowaniu układu nerwowego poprzez odpowiedni dotyk terapeuty. Techniki te są wykorzystywane w leczeniu dzieci z autyzmem, lękami, fobiami, porażeniem mózgowym, zaburzeniami mowy, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, trudnościami w nauce. Terapia taktylna oraz masaż neurorozwojowy poprzez wpływ na układ nerwowy stanowi doskonały i często niezbędny punkt wyjścia dla dalszego procesu terapeutycznego.

|<<