Terapia EMDR - Eye Movement  Desensitization and Reprocessing

EMDR jest terapią bardzo ustrukturalizowaną, łączącą w sobie elementy wielu podejść psychoterapeutycznych, jednak tym, co ją od tych podejść odróżnia, jest jej aspekt neurofizjologiczny. Twórcą  terapii EMDR jest Francine Shapiro, która odkryła, iż szybkie i powtarzające się ruchy oczami wpływają na obniżenie się poziomu lęku doświadczanego przez osoby, które wcześniej przeżyły tragiczne, traumatyczne wydarzenia.

Światowa Organizacja Zdrowia, która stanowi wyznacznik dla wielu krajowych organizacji zajmujących się ochroną zdrowia na całym świecie, udzieliła swojej rekomendacji jedynie dwóm formom terapii : CBT-T i EMDR.

http://www.who.int/mental_health/emergencies/mhgap_module_management_stress/en/index.html

|<<